• slider01.png
Drukuj
PDF

Historia

Fundacja KGM Progress została założona 14 marca 2006 roku. Głównymi celami są: działania na rzecz kultury i sztuki; realizacja celów kulturalnych i zmniejszanie bezrobocia; rewitalizacja terenów przemysłowych; organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, seminariów, sympozjów.

Do najważniejszych projektów zaliczyć należy Nagrodę Dziennikarzy Małopolski. Organizatorem przedsięwzięcia wraz z towarzyszącym mu Balem jest Fundacja KGM Progress. Nagroda jest inicjatywą środowiskową, w której dziennikarze wyróżniają swoich kolegów - najlepszych dziennikarzy - za znaczące osiągnięcia rzecz społeczności regionu Małopolski. Kapituła Konkursu, na podstawie nadesłanych nominacji przyznaje wyróżnienia w różnych kategoriach dziennikarstwa oraz dodatkowo wyróżnienie specjalne dla osobowości medialnej roku. Nagroda organizowana jest przy współpracy z kapitułą, w skład, której wchodzi kilkunastu dziennikarzy z największych opiniotwórczych mediów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich oraz licznymi sponsorami instytucjonalnymi. Podczas gali odbywa się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez gości honorowych balu oraz redakcje. Dochód z akcji przeznaczony zostaje na wsparcie dzieci, które znajdują się sponsorami szczególnie trudniej sytuacji materialnej. Fundacja ofiarowuje na rzecz dzieci stypendia tak by mogły rozwijać swoje uzdolnienia i wykorzystać własny potencjał intelektualny, dzisiaj ograniczany przez brak pieniędzy.

Jednym z pierwszych działań Fundacji była integracja społeczności krakowskiego Zabłocia. Poprzez wiele działań takich jak: stworzenie portalu lokalnego, wprowadzenie sztuki do zabytkowych hal dawnej Fabryki Schindlera oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami, władzami oraz inwestorami. Członkom fundacji udało się stworzyć radę Zabłocia, dzięki której w znacznej mierze wzrosła świadomość obywatelska lokalnej społeczności. Dzięki licznym akcjom organizowanym na rzecz rozwoju dzielnicy, projektem kulturalnym przeprowadzono w dużej mierze siłami społecznymi mentalną rewitalizację terenu. Dzisiaj Zabłocie skupia wiele środowisk twórczych w tym organizacji pozarządowych, które właśnie tu zamierzają się rozwijać.

W 2013 roku Fundacja KGM Progress, przy wsparciu Województwa Małopolskiego (program „Mecenat Małopolski”) rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Trendy Kultury”. Głównym założeniem projektu jest informowanie społeczeństwa lokalnego o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na terenie Małopolski.

Fundatorem i zarazem Prezesem Zarządu jest Jarosław Knap, wieloletni publicysta tygodników opinii, w tym tygodnika „Wprost”. Jego artykuły można było znaleźć także w tygodniku „Newsweek”. Jest autorem wielu wywiadów ze znanymi osobami m.in. ze Sławomirem Mrożkiem, czy też Stanisławem Lemem a także książki pt. „Magiczny Kazimierz”.