• slider01.png
Drukuj
PDF

Nagroda Dziennikarzy Małopolski

Nagroda jest inicjatywą środowiskową, w której dziennikarze wyróżniają swoich kolegów - najlepszych dziennikarzy - za znaczące osiągnięcia rzecz społeczności regionu Małopolski. Dzięki tej działalności Fundacja zwraca uwagę na rangę i wagę zawodu dziennikarza oraz na związany z tym zawodem obowiązek wrażliwości społecznej mediów, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i roli jaką media opiniotwórcze odgrywają w nowej rzeczywistości czyli mediów jako immanentnego składnika demokracji.

Nagroda organizowana jest przy współpracy z kapitułą, w skład, której wchodzi kilkunastu dziennikarzy z największych opiniotwórczych mediów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich oraz licznymi sponsorami instytucjonalnymi. Podczas gali odbywa się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez gości honorowych balu oraz redakcje. Dochód z akcji przeznaczony zostaje na wsparcie dzieci, które znajdują się sponsorami szczególnie trudniej sytuacji materialnej. Fundacja ofiarowuje na rzecz dzieci stypendia tak by mogły rozwijać swoje uzdolnienia i wykorzystać własny potencjał intelektualny, dzisiaj ograniczany przez brak pieniędzy.

Kapituła Konkursu, złożona z autorytetów dziennikarstwa lokalnego i ogólnopolskiego na podstawie nadesłanych nominacji przyznaje wyróżnienia w różnych kategoriach dziennikarstwa (prasa news, prasa publicystyka, radio news, radio publicystyka, telewizja news oraz telewizja publicystyka) oraz dodatkowo wyróżnienie specjalne dla osobowości medialnej roku.